Ấn tượng xem Gió mới nhảy Bà tôi

Nhóm Gió mới đã có một phần thi thú vị tại Vietnam's Got Talent.

Xem lại phần trình diễn của nhóm Gió mới trên sân khấu:

(Khampha.vn)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác