Với mái tóc cắt ngắn cá tính, Châu Tấn như một cậu trai trẻ làm duyên bên hoa

1/8