Lần đầu tiên, Chương Tử Di chính thức khoe con gái trên bìa tạp chí.

1/9