Trong lễ rước dâu sáng nay, Thu Thảo ân cần chỉnh lại trang phục cho chú rể Trung Tín.

1/12