Châu Tấn "nổi loạn" trên trang bìa tạp chí Marie Claire số kỷ niệm 21 năm tạp chí này có mặt ở Trung Quốc.

1/11