Cựu Hoa hậu Thế giới là người mẫu trang bìa của tạp chí Elle số mói nhất.

1/8