Trong tuần qua, Tăng Thanh Hà, Lương Mạnh Hải và đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cùng đồng loạt chia sẻ bộ ảnh 8 năm trước "ngọc nữ" chụp cùng Lương Mạnh Hải.

1/11