Sớm ngày 3/9/2016, Thư Kỳ khiến cả Cbiz bất ngờ khi tuyên bố kết hôn.

1/10