Mỹ nhân cổ trang của làng nghệ Hoa ngữ - Tưởng Cần Cần (hay còn có nghệ danh là Thủy Linh) đã có một hôn lễ ngọt ngào kỷ niệm 8 năm ngày cưới.

1/11