Cinemax 1/2: Black Dawn

Ngày 01/02/2015 00:01 AM (GMT+7)

Jonathan Cold đang đeo đuổi một công việc bí mật, theo dõi đường dây buôn bán vũ khí hạt nhân chuyên nghiệp.

Giờ

Tên phim

1h10  Banshee S3 04: Real Life Is The Nightmare
2h15  The Matrix
4h30  Lost Boys: The Thirst
6h00 Tombstone
8h45 Dead Man On Campus
10h15 The Glimmer Man
11h45  Showdown In Little Tokyo
13h00 The Game
15h15  F6:twister
16h45 Macarthur
19h00  Black Dawn
20h35  Alien Raiders
22h00 The Thing (2011)
23h40  Blind Fury
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình
Theo Cinemax
Nguồn:

Video chọn lọc