Cinemax 13/11: Crimson Force

Ngày 13/11/2015 00:01 AM (GMT+7)

Phi hành đoàn thực hiện nhiệm vụ đầu tiên lên sao Hoả đã vội vã hạ cánh trên bề mặt để tìm kiếm nguồn năng lượng sạch vĩnh cửu.

Giờ

Tên phim

1h30  Disaster L.A.: The Last Zombie Apocalypse Begins Here
2h50

 Return To House On Haunted Hill

4h05 World War Z
6h00 Fletch Lives
7h35  Star Trek: The Motion Picture
9h45 Wayne's World
11h15  Crimson Force
12h45  The Quick And The Dead (1995)
14h30  Good People
16h00 The Long Day's Dying
17h55 All The King's Men (2006)
20h25 R.I.P.D.
22h00 Operation Rogue
23h25 Pain & Gain
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình
(Theo Cinemax)
Tin bài cùng sự kiện Lịch chiếu phim Cinemax