Cinemax 13/2: Dead Mine

Họ đã không còn đường lui, cách thoát ra duy nhất chính là tiếp tục tiến vào tầng hầm đầy nguy hiểm đó.

Giờ

Tên phim

0h50  Haunting In Connecticut 2: Ghosts Of Georgia
2h30 Helter Skelter
4h45  Who's Been Sleeping In My Bed?
6h30 Trespass
8h00 Alien Raiders
9h30 Control Factor
11h00 Grendel
12h30 Blue Thunder
14h15  Stand Up Guys
16h00  Tobruk
18h30  Perfect Stranger
20h20 A Return To Salem's Lot
22h00 Dead Mine
23h20  Curse Of Chucky
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình
Theo Cinemax
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác