Cinemax 14/2: Jack Reacher

Ngày 14/02/2015 00:04 AM (GMT+7)

Sốc trước yêu cầu của bị cáo, Reacher ra mặt để khẳng định tội lỗi của tên bắn tỉa, nhưng đồng thời còn cung cấp nhiều hơn thế nữa...

Giờ

Tên phim

0h55  Wes Craven's New Nightmare
2h45 Saint Sinner
4h10 The Hand That Rocks The Cradle
6h00  Stand Up Guys
7h30 Superman Unbound
8h45  Tombstone
11h00  The Hunted
12h45  Cobra
14h15

Dead Mine

16h15  We're No Angels (1989)
18h00  Space Cow

20h15

Twinsboys

23h00  Jack Reacher
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình
Theo Cinemax
Tin bài cùng sự kiện Lịch chiếu phim Cinemax