Cinemax 16/6: Chain Of Fools

Ngày 16/06/2015 00:01 AM (GMT+7)

Giờ đây Kresk phải đứng trước lựa chọn khó khăn nhất của cuộc đời: tiền hay tình yêu?

Giờ

Tên phim

1h00  Delta Force 2: The Colombian Connection
2h50  Child's Play 3
4h15  The Nutty Professor (1963)
6h00 Gattaca
7h50 Chain Of Fools
10h00  Harry And The Hendersons
11h55  Star Trek: The Motion Picture
14h10  Delta Force 2: The Colombian Connection
16h00  Mysterious Island
17h40  The Pest
19h05  Dead Mine
20h30  Excessive Force II: Force On Force
22h00  I, Frankenstein
23h35 McVicar
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình
(Theo Cinemax)
Tin bài cùng sự kiện Lịch chiếu phim Cinemax