Cinemax 17/7: R.I.P.D.

“Đồn cảnh sát ma” chuyên đi diệt trừ âm binh từ cõi âm để giữ gìn cuộc sống bình yên cho thế giới con người.

Giờ

Tên phim

0h15  Strike Back S1 08: Episode 8
1h10  Zodiac
3h50 Jack Reacher
6h00  Fire In The Sky
7h50

Jack Reacher

10h00  Runaway
11h40  Lizzie Borden Took An Ax
13h05  The Pest
14h25 The Contractor
16h00 The Wild Bunch
18h20 The Thirteenth Floor
20h05 Unforgettable
22h00 R.I.P.D.
23h40 Strike Back S1 09: Episode 9
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình
(Theo Cinemax)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác