Cinemax 19/12: Resident Evil: Degeneration

Ngày 19/12/2014 00:01 AM (GMT+7)

Leon Kennedy trở lại là người hùng với trách nhiệm cứu thế giới trên vai.

Giờ

Tên phim

0h20  Banshee S1 08: We Shall Live Forever
1h05 Resident Evil: Retribution
2h40  Resident Evil: Degeneration
4h15 Derailed
6h00 Breakin' All The Rules
7h30 National Lampoon's Favorite Deadly Sins
9h00  The Cable Guy
10h45 The Art Of War II: Betrayal
12h30

The School Of Rock

14h15 Street Fighter: Assassin's Fist
16h00  Blindfold
17h45  Beverly Hills Cop III
19h35 Assassins
22h00  Lizzie Borden Took An Ax
23h25 Banshee S1 09: Always The Cowboy
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình
Theo Cinemax
Array