Cinemax 19/12: Resident Evil: Degeneration

Leon Kennedy trở lại là người hùng với trách nhiệm cứu thế giới trên vai.

Giờ

Tên phim

0h20  Banshee S1 08: We Shall Live Forever
1h05 Resident Evil: Retribution
2h40  Resident Evil: Degeneration
4h15 Derailed
6h00 Breakin' All The Rules
7h30 National Lampoon's Favorite Deadly Sins
9h00  The Cable Guy
10h45 The Art Of War II: Betrayal
12h30

The School Of Rock

14h15 Street Fighter: Assassin's Fist
16h00  Blindfold
17h45  Beverly Hills Cop III
19h35 Assassins
22h00  Lizzie Borden Took An Ax
23h25 Banshee S1 09: Always The Cowboy
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình
Theo Cinemax
rung trung
Tính ngày rụng trứng chính xác
du sinh
Tính ngày dự sinh chính xác
Array