Cinemax 2/6: Intersections

Ngày 02/06/2015 00:01 AM (GMT+7)

Chuyến hành trình dành cho tất cả càng ngày càng trở nên khó lường hơn bao giờ hết...

Giờ

Tên phim

0h00 We're No Angels (1989)
1h55  Intersections
4h10  Paris When It Sizzles
6h00  Twins
7h50  Chinatown
10h00  Gridiron Gang
12h15  We're No Angels (1989)
14h05

White Chicks

16h00 Battle In Outer Space
17h30  Three Days To A Kill
19h00  Reno 911!: Miami
20h15  Missing In Action
22h00  Crossfire Trail
23h40 Last Passenger
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình
(Theo Cinemax)
Tin bài cùng sự kiện Lịch chiếu phim Cinemax