Cinemax 2/9: Four Brothers

Ngày 02/09/2015 00:02 AM (GMT+7)

4 anh em nhà Mercer phát hiện ra mối liên hệ mờ ám giữa nhiều quan chức với một mạng lưới buôn bán ma túy trong thành phố...

Giờ

Tên phim

1h25  Band Of Brothers S1 09: Why We Fight
2h20  Band Of Brothers S1 10: Points
3h20  High Moon
4h40  Excessive Force II: Force On Force
6h05 Last Passenger
7h40 The Mask
9h25 McVicar
11h15  Coneheads
12h45

 Four Brothers

14h35 Excessive Force II: Force On Force
16h00  Countdown
18h15 Jade
19h45  Silverado
22h00 Strike Back S4 05
23h00  A Return To Salem's Lot
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình
(Theo Cinemax)
Tin bài cùng sự kiện Lịch chiếu phim Cinemax
Array