Cinemax 21/11: Ninja 2: Shadow Of A Tear

Ngày 21/11/2014 00:01 AM (GMT+7)

Casey chính là hiện thân của những chiến binh vô hình và nguy hiểm mà người ta thường gọi là Ninja.

Giờ

Tên phim

1h10 Streets Of Fire
2h45  Project X
4h10 Ninja 2: Shadow Of A Tear
6h00  Threshold
7h30  The Numbers Station
9h00

15 Minutes

11h00  Band Of Brothers S1 09: Why We Fight
12h00  Band Of Brothers S1 10: Points
13h00 Spiders 3D
14h30  Stand Up Guys
16h00 Chubasco
17h45  Space Cowboys
20h00 The Legend Of Hercules
22h00 The Matrix
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình
Theo Cinemax/Khám phá
Tin bài cùng sự kiện Lịch chiếu phim Cinemax
Array