Cinemax 21/6: Intersections

Chuyến hành trình dành cho tất cả càng ngày càng trở nên khó lường hơn bao giờ hết...

Giờ

Tên phim

1h30  Blade
3h25  Beast Of The Bering Sea
4h50 Rollerball
6h30  Paycheck
8h30  Beast Of The Bering Sea
10h00  The Calling (2014)
12h20  Romeo Must Die
14h15  Last Passenger
15h55  Hard Eight
18h05  Star Trek: The Motion Picture
20h15  Rollerball
22h00  I Know What You Did Last Summer
23h45  Intersections
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình
(Theo Cinemax)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác