Cinemax 23/4: Gattaca

Dù máy tính đã dự báo anh chỉ sống được 30,2 năm, Vincent vẫn ước mơ được bay vào vũ trụ như những con người hoàn hảo kia

Giờ

Tên phim

1h15 Killing Season
2h40  Murder On The Homefront
4h10 Bullitt
6h00  Fatherland
7h50 The Running Man
9h30

Back To The Future Part II

11h15  Dead Silence (2007)
12h45  Starship Troopers 3: Marauder
14h30

 The Avengers

16h00  They Ran For Their Lives
17h35  Breakin' All The Rules
19h00  Dangerous Ground
20h30  Jade
22h00  The Thing (2011)
23h45 Gattaca
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình
Theo Cinemax
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác