Cinemax 24/11: Into The Wild

Những con người Christopher gặp trên đường đi đã giúp anh nhận ra giá trị bản thân và cuộc sống.

Giờ

Tên phim

1h10  The Knick S2 06: There Are Rules
2h10 The Conjuring
4h30

Getaway

6h00  Wild Things
7h40  Starship Troopers 3: Marauder
9h25

 R.I.P.D.

11h00  Red 2
12h55 Fletch Lives
14h30

Getaway

16h00  The Disorderly Orderly
17h55 Into The Wild
20h20  Missing In Action
22h00  Missing In Action 2: The Beginning
23h35 Braddock: Missing In Action III
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình
(Theo Cinemax)
Array