Cinemax 24/11: Into The Wild

Ngày 24/11/2015 00:01 AM (GMT+7)

Những con người Christopher gặp trên đường đi đã giúp anh nhận ra giá trị bản thân và cuộc sống.

Giờ

Tên phim

1h10  The Knick S2 06: There Are Rules
2h10 The Conjuring
4h30

Getaway

6h00  Wild Things
7h40  Starship Troopers 3: Marauder
9h25

 R.I.P.D.

11h00  Red 2
12h55 Fletch Lives
14h30

Getaway

16h00  The Disorderly Orderly
17h55 Into The Wild
20h20  Missing In Action
22h00  Missing In Action 2: The Beginning
23h35 Braddock: Missing In Action III
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình
(Theo Cinemax)