Cinemax 24/11: That's My Boy

Cố hết sức để kết nối lại với con trai mình, Donny buộc phải đối phó với hậu quả của kỹ năng nuôi dạy con cái xấu của mình.

Giờ

Tên phim

1h35 That's My Boy
3h30  15 Minutes
6h00 A Dark Truth
8h00  Superman Unbound
9h15  Hard Target
11h00 The Godfather
14h00  Total Recall (2012)
16h00 The Bridges At Toko-Ri
18h15 We're No Angels (1989)
20h00 Paycheck
22h00  Black Dawn
23h35  The Campaign
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình
Theo Cinemax/Khám phá
rung trung
Tính ngày rụng trứng chính xác
du sinh
Tính ngày dự sinh chính xác
Array