Cinemax 25/1: American Pie 2

Hãy cùng theo dõi bộ phim để xem nhóm bạn trẻ giải quyết rắc rối của mình như thế nào.

Giờ

Tên phim

1h05 Braddock: Missing In Action III
2h50 The Big Lebowski
4h40  Superstar
6h30  Malavita
8h40  Circle Of Eight
10h00 The Pest
11h20

Braddock: Missing In Action III

13h00  Superstar
14h20 Reign Of Fire
16h00  Robinson Crusoe On Mars
18h10  Necessary Evil:Villains Of DC Comics
19h50  Oz The Great And Powerful
22h00  American Pie 2
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình
(Theo Cinemax)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác