Cinemax 27/10: The World's End

Họ tình cờ tìm thấy một tài liệu cổ "Kết Thúc Của Thế Giới" từ người đàn ông tên Gary King hiến họ cảm thấy lo lắng cho tương lai của thế giới và loài người....

Giờ

Tên phim

1h15  The Knick S2 02: You're No Rose
2h15  Unforgettable
4h30  The Good Guys And The Bad Guys
6h00  Striking Distance
7h40 Nighthawks
9h15  The Haunted Mansion
10h40  Critters 3
12h05

 Red 2

14h30  Good People
16h00  Miss Sadie Thompson
17h25  Dinosaurus!
18h45  Streets Of Fire
20h15  The World's End
22h00  The Fog
23h40  Mercy (2014)
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình
(Theo Cinemax)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác