Cinemax 29/9: Paycheck

Ngày 29/09/2015 00:01 AM (GMT+7)

Kỹ sư Micheal sẽ tìm lại quá khứ của mình và chứng minh vô tội như thế nào?

Giờ

Tên phim

1h40 Strike Back S4 08
3h05  Scarface
6h00  Crossfire Trail
7h35 Isa
9h00  Last Passenger
10h40 Howard The Duck
12h30

Red 2

14h25

 R.I.P.D.

16h00  The Wackiest Ship In The Army
18h10 Paycheck
20h10  Delta Force 2: The Colombian Connection
22h00  Jarhead 2: Field Of Fire
23h40

World War Z

Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình
(Theo Cinemax)
Tin bài cùng sự kiện Lịch chiếu phim Cinemax