Cinemax 3/2: Hard Target

Ngày 03/02/2015 00:00 AM (GMT+7)

Chance đã giúp Natasha Binder khám phá ra sự thật rằng cha cô bị giết hại bởi một tổ chức chuyên lấy con người ra kinh doanh.

Giờ

Tên phim

1h10  Jade
2h45 Profugos S2 06
3h40 Profugos S2 05
4h30  Hard Target
6h15  Control Factor
7h45  Crooklyn: A Spike Lee Joint!
9h35  Jade
11h00  A Return To Salem's Lot
12h45

 Gothika

14h30  Copperhead
16h00  The Mad Room
17h35  Rewind
19h00  Grendel
20h30 Simon Sez
22h00  Profugos S2 07
22h50 Profugos S2 08
23h45  Saint Sinner
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình
Theo Cinemax
Nguồn:

Video chọn lọc