Cinemax 31/5: Intersections

Chuyến hành trình dành cho tất cả càng ngày càng trở nên khó lường hơn bao giờ hết...

Giờ

Tên phim

0h05  Ghost Team One
1h20  Intersections
3h00  Brothers In Arms
4h25  Wayne's World
6h00 Blind Fury
7h30  Sniper: Legacy
9h15 Streets Of Fire
10h45  The Covenant
12h20

Gridiron Gang

14h30 Brothers In Arms
16h00  Wayne's World
17h35 Runaway
19h45 Jack Reacher
22h00  Deja Vu
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình
(Theo Cinemax)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác