Cinemax 5/10: Dead Mine

Ngày 05/10/2015 00:01 AM (GMT+7)

Họ đã không còn đường lui, cách thoát ra duy nhất chính là tiếp tục tiến vào tầng hầm đầy nguy hiểm đó.

Giờ

Tên phim

0h40  Ice Soldiers
2h10 Vacancy
3h35  Dead Mine
4h55 The 7:39
6h30 Ice Soldiers
8h05  Turks & Caicos
9h45  Isa
11h10  Ghost Voyage
12h35

Vacancy

14h25

 R.I.P.D.

16h00  Dinosaurus!
17h20 The Underwater City
18h35 The Mexican
20h35 Lizzie Borden Took An Ax
22h00  Deep In The Darkness
23h40  Cyborg
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình
(Theo Cinemax)
Tin bài cùng sự kiện Lịch chiếu phim Cinemax
Array