Cinemax 8/1: Resident Evil: Retribution

Ngày 08/01/2015 00:01 AM (GMT+7)

Phim là phần nối tiếp của Resident Evil 4 khi Virus T của tập đoàn Umbrela đã lan tràn khắp địa cầu.

Giờ

Tên phim

0h15  Banshee S2 06: Armies Of One
1h00

Stand Up Guys

2h35  Pistol Whipped
4h15  How To Save A Marriage And Ruin Your Life
6h00  Delta Force 2: The Colombian Connection
8h30 Tombstone
10h45  Murder On The Homefront
12h25  Starship Troopers 3: Marauder
14h15

 Pistol Whipped

16h00  Camelot
18h50 Mystery Science Theater 3000 The Movie
20h10 Lethal Weapon 2
22h00  Resident Evil: Retribution
23h35  Banshee S2 07: Ways To Bury A Man
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình
Theo Cinemax
Tin bài cùng sự kiện Lịch chiếu phim Cinemax