HBO 1/3: Nacho Libre

Sàn đấu Đô vật đâu phải chuyện đùa, Nacho sẽ làm thế nào để có thể thực hiện được kế hoạch của mình.

Giờ

Tên phim

0h00  Girls S5 02: Good Man
0h30  Togetherness S2 02: Everybody Is Grownups
1h00  Mindscape
2h40 Road Trip
4h10  Kill The Messenger
6h00 Bringing Down The House
7h50 The Theory Of Everything
9h50  The Blind Side
12h00  Vinyl S1 03: Whispered Secrets
13h00  Area 51
15h00  A Knight's Tale
17h10  Mona Lisa Smile
19h10  Ghost Rider
21h00  American Sniper
23h10 Nacho Libre
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình
(Theo HBO)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác