HBO 10/8: The Mummy Returns

Lần này, cuộc chiến đấu giữa con người và xác ướp còn trở nên cuốn hút hơn với sự xuất hiện của Vua Bò Cạp

Giờ

Tên phim

0h55 Without A Paddle
2h30  A Single Shot
4h25  An American Girl: Saige Paints The Sky
6h00  Cold Comes The Night
7h25  Repentance
9h00 True Detective S2 08: Omega Station
10h30  Ballers S1 08: Gaslighting
11h00  The Brink S1 08: Who's Grover Cleveland?
11h30

The Expendables 3

13h35

The Amazing Spider-Man 2

15h55  Rugrats In Paris: The Movie
17h10 Magic In The Moonlight
18h50  The Mummy Returns
21h00  True Detective S2 08: Omega Station
22h30 Ballers S1 08: Gaslighting
23h00  The Brink S1 08: Who's Grover Cleveland?
23h30  A Single Shot
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình
(Theo HBO)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác