HBO 11/3: Stepmom

Ngày 11/03/2015 00:01 AM (GMT+7)

Chuyện phim có một kết cục buồn nhưng sau nỗi buồn ấy là sự ấm áp của tình người, sự hứa hẹn một tương lai tươi sáng của những con người có tâm hồn đ