HBO 2/12: Smashed

Ngày 02/12/2014 00:03 AM (GMT+7)

Sự thay đổi nào cũng đi liền với những khó khăn, và việc bỏ rượu của Kate cũng thế...

Giờ

Tên phim

0h10  Ocean's Thirteen
2h15  Batteries Not Included
4h00  Anger Management
6h15  Gattaca
8h00 Sgt. Bilko
9h40 Smashed
11h00  The Comeback S2 03
11h30  The Comeback S2 04
13h00 Desperado
14h45  Black Snake Moan
16h40  Open Season (2006)
18h10 Ocean's Thirteen
20h10  Jack The Giant Slayer
22h00  A.C.O.D.
23h30  The Purge
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình
Theo Khám phá
Tin bài cùng sự kiện Lịch chiếu phim HBO