HBO 20/3: Flags of Our Fathers

Ngày 20/03/2015 00:00 AM (GMT+7)

Trận chiến kết thúc với một hình ảnh đi vào lịch sử: 5 lính thủy đánh bộ và một bác sĩ hải quân Mỹ dựng ngọn cờ Mỹ trên đỉnh núi Suribachi, báo hiệu chiến thắng cho quân Đồng minh.

Giờ

Tên phim

0h30  Vehicle 19
2h00  World War Z
3h55 Harriet The Spy
5h35  Dungeons & Dragons: The Book Of Vile Darkness
7h00 Into The Wild
9h45  Girl, Interrupted
11h50

 Vehicle 19

13h15  Flags Of Our Fathers
15h20 The Water Horse
17h15  Big Fish
19h20  The Lego Movie
21h00

 World War Z

23h00  Stonehearst Asylum
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình
Theo HBO
Tin bài cùng sự kiện Lịch chiếu phim HBO