HBO 26/11: 30 Days of Night

Ngày 26/11/2015 00:00 AM (GMT+7)

Vì nằm tận nơi cực Bắc, mùa đông ở Barrow có hẳn 30 ngày thị trấn hoàn toàn chìm trong bóng tối.

Giờ

Tên phim

0h15 The Leftovers S2 08
1h15  Alfie
3h00  Drinking Buddies
4h25  Stuart Saves His Family
6h00  The Usual Suspects
7h40  Trapped (2002)
9h30  Last Passenger
11h05  Enough
13h00 The Leftovers S2 08
14h00  Into The Storm (2014)
15h30  Everything Is Illuminated
17h40 Are We Done Yet?
19h10 The Good Lie
21h00 Brick Mansions
22h40  30 Days Of Night
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình
(Theo HBO)
Tin bài cùng sự kiện Lịch chiếu phim HBO