HBO 29/6: Flightplan

Ngày 29/06/2015 00:01 AM (GMT+7)

Kyle đã tự vắt óc đi tìm lời giải đáp cho những điều bí ẩn và cứu thoát con gái mình.

Giờ

Tên phim

1h00  Insidious Chapter 2
2h45  Powder Room
4h10  Battle Of The Year
6h00  Alan Partridge: Alpha Papa
7h30  Good People
9h00  True Detective S2 02
10h00  Ballers S1 02
10h30  The Brink S1 02: Half- Cocked
11h00

 Captain Phillips

13h15  Bringing Down The House
15h00  Groundhog Day
16h45 Mona Lisa Smile
18h40  Man Of Steel
21h00  True Detective S2 02
22h00  Ballers S1 02
22h30  The Brink S1 02: Half- Cocked
23h00  Flightplan
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình
(Theo HBO)
Tin bài cùng sự kiện Lịch chiếu phim HBO