HBO 3/8: Intersections

Ngày 03/08/2015 00:00 AM (GMT+7)

Chuyến hành trình dành cho tất cả càng ngày càng trở nên khó lường hơn bao giờ hết...

Giờ

Tên phim

0h35 Men, Women & Children
2h30  Anna Nicole
4h00 Stepmom
6h00  The Swan Princess: A Royal Family Tale
7h30  Drinking Buddies
9h00  True Detective S2 07: Black Maps And The Motel Rooms
10h00  Ballers S1 07: Ends
10h30  The Brink S1 07: Sticky Wicket
11h00 The Bourne Ultimatum
12h50

 3 Days To Kill

14h45  Evan Almighty
16h20  Sabrina (1995)
18h50  Oz The Great And Powerful
21h00  True Detective S2 07: Black Maps And The Motel Rooms
22h00  Ballers S1 07: Ends
22h30  The Brink S1 07: Sticky Wicket
23h00  Intersections
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình
(Theo HBO)
Tin bài cùng sự kiện Lịch chiếu phim HBO