HBO 6/11: The Conjuring

Bộ phim nói về một gia đình bị ma ám và liên tục bị khủng bố bởi một bóng ma kinh dị.

Giờ

Tên phim

1h00  The Conjuring
3h15  Nancy Drew
4h55  Four Brothers
6h40 Scooby Doo! Stage Fright
8h00 The Longest Yard (2005)
9h55  Les Miserables (2012)
12h30  Anna Karenina
15h10  One In The Chamber
16h40  Fools Rush In
18h30  Bewitched (2005)
20h10  Collateral Damage
22h00 The Conjuring
23h50  Olive Kitteridge S1 01: Pharmacy
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình
Theo Khám phá
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác