HBO 7/11: Zodiac

Robert Graysmith vô tình bị cuốn hút bởi "Zodiac" và đi sâu vào cuộc điều tra phá án cùng với thanh tra David Toschi...

Giờ

Tên phim

0h50  Olive Kitteridge S1 02: Incoming Tide
1h50  The Man With The Iron Fists
3h20 Les Miserables (2012)
6h00 Pleasantville
8h00  Wag The Dog
9h40  The Hand That Rocks The Cradle
11h30  Collateral Damage
13h20 Zodiac
16h00  Bicentennial Man
18h10  Wild Wild West
19h55  Mission: Impossible III
22h00 American Hustle
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình
Theo Khám phá
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác