HBO 7/4: John Grisham's The Rainmaker

Trong cuộc chiến pháp lý cam go, Rudy phải đối đầu với một nhóm luật sư giỏi chuyên môn nhưng thiếu lương tâm nghề nghiệp.

Giờ

Tên phim

0h40

 Endless Love

2h30  Everything Is Illuminated
4h10  Rocknrolla
6h00  That Old Feeling
7h45 Hard Eight
9h25 The Two Faces Of January
11h00  Vinyl S1 08: E.A.B.
12h00 Role Models
13h35 Single White Female
15h15  John Grisham's The Rainmaker
17h30  An American Girl: Isabelle Dances Into The Spotlight
19h05 Blended
21h00  Transformers
23h20 Wedding Crashers
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình
(Theo HBO)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác