Lịch chiếu phim rạp CGV từ 4/12-10/12: Sóng tử thần

Giữa ranh giới sự sống và cái chết, tình cảm gia đình thiêng liêng sẽ giúp họ sống sót khỏi cơn thịnh nộ của thiên nhiên?

Tên phim

Giờ chiếu

Ngày

Thể loại

Giao dịch sinh tử 08h40, 15h50, 18h10, 22h50 4/12-10/12 Hành động

Victor Frankenstein

09h25, 11h55, 14h30, 17h00, 19h30, 22h00 4/12-10/12 Kinh dị
Sóng tử thần 10h30, 17h40, 20h00 4/12-10/12 Hành động
Trò chơi kẻ khủng bố 12h15, 14h15, 16h10, 20h25 4/12-10/12 Hành động
Hùng Ali 9h40, 11h50, 16h45, 18h45, 20h50 4/12-10/12 Hành động, Hài
Kẻ săn bóng đêm 10h00, 20h00 4/12-10/12 Kinh dị

Chú khủng long tốt bụng (Lồng tiếng)

09h50, 10h25, 12h00, 16h20, 17h00, 19h10, 19h40, 20h40 4/12-10/12 Hoạt hình

Chú khủng long tốt bụng

08h55, 11h00, 12h40, 14h50, 15h20, 17h30, 21h20, 21h50 4/12-10/12 Hoạt hình

Chú khủng long tốt bụng (3D - Lồng tiếng)

13h10, 14h10, 18h30 4/12-10/12 Hoạt hình

Húng nhại phần 2

10h50, 13h30, 16h15 4/12-10/12 Hành động

Yêu

10h35, 18h00, 22h25 4/12-10/12 Tâm lý

007: Spectre

12h55, 13h50 4/12-10/12 Hành động

Chú ý: Lịch chiếu có thể thay đổi mà không cần báo trước

(Theo CGV)
rung trung
Tính ngày rụng trứng chính xác
du sinh
Tính ngày dự sinh chính xác
Tin bài cùng sự kiện Lịch chiếu phim CGV
Array