Lịch chiếu phim rạp tại TP.HCM từ 1/5-7/5: Cuộc đi săn của quỷ

Bộ phim được đánh giá rất cao trong thể loại phim kinh dị, với những hình ảnh bí ẩn, mờ ảo mang lại cảm giác ám ảnh.

Tên phim

Giờ chiếu

Ngày

Thể loại

Đống Đa

Cuộc đi săn của quỷ 9h50 ; 12h00 ; 14h20 ; 16h40 ; 19h10 ; 21h20 1/5-7/5 Kinh dị
Oan hồn 9h30 ; 11h30 ; 13h30 ; 15h30 ; 17h30 ; 19h30 ; 21h30 1/5-7/5 Kinh dị
Ma Dai * Phòng 2: 11h10 ; 13h40 ; 15h50 ; 18h10 ; 20h30
* Phòng 4: 9h40 ; 12h10 ; 14h30 ; 16h50 ; 19h10 ; 21h20
1/5-7/5 Hài
Quý tử bất đắc dĩ 10h40 ; 12h40 ; 14h40 ; 16h40 ; 18h40 ; 20h40 1/5-7/5 Hài, Tình cảm

Avengers: Đế chế Ultron

9h50 ; 12h40 ; 15h20 ; 20h50 1/5-7/5 Hành động

Avengers: Đế chế Ultron (3D)

18h10 1/5-7/5 Hành động
Galaxy Nguyễn Du
Asterix: Vùng đất thánh 09h00, 15h15, 19h00 1/5-7/5 Hoạt hình
Ma Dai 09h00, 11h05, 13h10, 16h55, 20h40, 22h45 1/5-7/5 Hài
Avengers: Đế chế Ultron 08h55, 11h30, 13h05, 14h05, 16h40, 18h00, 20h35, 21h50, 23h05 Hành động

Avengers: Đế chế Ultron (3D)

10h30, 15h30 Hành động

Galaxy Nguyễn Trãi

Asterix: Vùng đất thánh 08h55, 15h15, 19h00 1/5-7/5 Hoạt hình
Ma Dai 09h00, 11h00, 13h05, 15h30, 16h55, 20h40, 22h45 1/5-7/5 Hài

Avengers: Đế chế Ultron

08h55, 11h30, 13h00, 14h05 16h40, 18h05, 20h35, 21h50 23h05 Hành động

Avengers: Đế chế Ultron (3D)

10h30, 15h30, 19h15 Hành động

Galaxy Tân Bình

Asterix: Vùng đất thánh 09h15, 11h00, 12h35, 14h45 1/5-7/5 Hoạt hình
Ma Dai 09h00, 10h45, 12h45 1/5-7/5 Hài

Quá nhanh quá nguy hiểm 7

12h30, 16h30, 18h30 1/5-7/5 Hành động

Avengers: Đế chế Ultron

09h30, 10h00, 10h30, 12h00 12h30, 13h00, 14h30, 15h00, 15h30, 17h00, 17h30, 18h00 18h50, 21h20, 22h00, 22h30 1/5-7/5 Hành động

Avengers: Đế chế Ultron (3D)

19h30, 20h00 1/5-7/5 Hành động

Chú ý: Lịch chiếu có thể thay đổi mà không cần báo trước

Theo Saigonmedia/Galaxy
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác