Lịch chiếu phim rạp tại TP.HCM từ 1/8-7/8: Vệ binh giải ngân hà

Star Lord, một phi công phản lực bị mắc kẹt trong không gian trong khi làm nhiệm vụ. Không có sự lựa chọn nào khác, anh buộc phải liên kết với một nhóm người kỳ dị …ngoài hành tinh để tự cứu mình và cứu cả nhân loại khỏi mối đe doạ từ vũ trụ.

Tên phim

Giờ chiếu

Ngày

Thể loại

Đống Đa

Vệ binh giải ngân hà 9h50, 12h50, 21h10 1/8-7/8 Hành động
Vệ binh giải ngân hà (3D) 15h40, 18h40 1/8-7/8 Hành động
Héc-quyn 9h50, 12h10, 14h30, 16h50, 19h10, 21h20 1/8-7/8 Hành động
Dị biến 9h50, 12h10, 14h30, 16h50, 19h10, 21h20 1/8-7/8 Hành động
Đoạt hồn 9h40, 12h00, 14h20, 16h40, 19h00, 21h20 1/8-7/8 Kinh dị
Bí mật lại bị mất 9h40, 11h40, 13h40, 15h40, 17h40, 19h40, 21h40 1/8-7/8 Hài
Galaxy Nguyễn Du
Vệ binh giải ngân hà 09h00, 12h20, 17h00, 21h40 1/8-7/8 Hành động
Vệ binh giải ngân hà (3D) 10h00, 14h40, 19h20 1/8-7/8 Hành động
Héc-quyn 09h00, 10h50, 14h30, 16h20, 18h10, 21h50 1/8-7/8 Hành động
Héc-quyn (3D) 12h40, 20h00 1/8-7/8 Hành động
Đoạt hồn 13h10, 15h10, 17h05, 19h00, 21h00 1/8-7/8 Kinh dị
Đêm săn người 11h20 1/8-7/8 Kinh dị, Hành động

Galaxy Nguyễn Trãi

Héc-quyn 09h00, 10h50, 14h30, 16h20, 18h10, 21h50 1/8-7/8 Hành động
Héc-quyn (3D) 12h40, 20h00 1/8-7/8 Hành động
Vệ binh giải ngân hà 12h20, 14h40, 17h00, 21h40 1/8-7/8 Hành động
Vệ binh giải ngân hà (3D) 10h00, 19h20 1/8-7/8 Hành động
Đêm săn người 13h20 1/8-7/8 Kinh dị, Hành động
Đoạt hồn 11h25, 15h10, 17h05, 19h00 1/8-7/8 Kinh dị

Galaxy Tân Bình

Vệ binh giải ngân hà 09h15, 11h30, 12h30, 13h45, 14h45, 16h00, 17h00, 18h15, 21h30 1/8-7/8 Hành động
Vệ binh giải ngân hà (3D) 10h15, 19h15 1/8-7/8 Hành động
Đoạt hồn 10h00, 12h00, 14h15, 15h45, 19h00, 20h00, 21h45 1/8-7/8 Kinh dị
Héc-quyn 09h00, 11h00, 13h00, 15h00, 17h00, 19h45, 21h00, 22h00 1/8-7/8 Hành động
Dị biến 12h15 1/8-7/8 Hành động
Đêm săn người 10h30, 14h00, 18h05 1/8-7/8 Kinh dị

Chú ý: Lịch chiếu có thể thay đổi mà không cần báo trước

(Khampha.vn)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác