Lịch chiếu phim rạp tại TP.HCM từ 12/2-18/2: Trúng số

Ngày 13/02/2015 00:01 AM (GMT+7)

Bối cảnh phim là miền quê sông nước Nam Bộ phù hợp với một câu chuyện hài hước ý nhị, nhẹ nhàng và sâu sắc.

Tên phim

Giờ chiếu

Ngày

Thể loại

Đống Đa

Quý tử bất đắc dĩ

Phòng 4:
9h40, 11h40, 13h40, 15h40, 17h40, 19h40, 21h40
Phòng 6:
10h40, 12h40, 14h40, 16h40, 18h40, 20h40
12/2-18/2 Hài, Tình cảm

Ngày nảy ngày nay

9h40, 12h00, 14h20, 16h40, 19h10, 21h20 12/2-18/2 Hài, Hành động
Hợp đồng bắt ma 9h50, 11h50, 13h50, 15h50, 17h50, 19h40, 21h30 12/2-18/2 Kinh dị, Hài

Trúng số

9h30, 11h20, 13h20, 15h20, 17h20, 19h20, 21h30 12/2-18/2 Hành động

Siêu nhân X

9h30, 11h30, 13h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21h30 12/2-18/2 Hài
Galaxy Nguyễn Du
Mật vụ Kingsman 09h00, 10h45, 14h30, 16h50, 19h10, 21h35 12/2-18/2 Hành động

Quý tử bất đắc dĩ

09h00, 12h45, 14h30, 16h15, 19h55, 21h40 12/2-18/2 Hài, Tình cảm

Siêu nhân X

11h20, 12h55, 16h50, 18h25, 20h00 12/2-18/2 Hài, Hành động

Ngày nảy ngày nay

08h55, 10h45, 13h05, 14h55, 18h00, 21h30 12/2-18/2 Hài

Galaxy Nguyễn Trãi

Ngày nảy ngày nay

09h00, 10h45, 12h25, 15h10, 18h00, 21h35 12/2-18/2 Hài

Quý tử bất đắc dĩ

09h00, 12h45, 14h30, 16h15, 19h55, 21h40 12/2-18/2 Hài, Tình cảm
Mật vụ Kingsman 08h55, 11h15, 14h20, 16h45, 19h10, 21h45 12/2-18/2 Hành động

Siêu nhân X

10h50, 13h35, 17h00, 18h35, 20h10 12/2-18/2 Hài

Galaxy Tân Bình

Ngày nảy ngày nay

10h15, 11h15, 13h15, 15h15, 18h10, 20h10, 22h00 12/2-18/2 Hài

Quý tử bất đắc dĩ

09h30, 10h50, 12h15, 14h00, 15h45, 16h15, 18h00, 19h45, 21h30, 22h15 12/2-18/2 Hài, Tình cảm
Mật vụ Kingsman 09h00, 11h25, 13h45, 19h00 21h20 12/2-18/2 Hành động

Trúng số

09h00, 12h40 12/2-18/2 Hài

Siêu nhân X

11h50, 13h25, 15h00, 16h35, 19h10, 20h45 12/2-18/2 Hài

Chú ý: Lịch chiếu có thể thay đổi mà không cần báo trước

Theo Saigonmedia/Galaxy
Tin bài cùng sự kiện Lịch chiếu phim Galaxy