Lịch chiếu phim rạp tại TP.HCM từ 14/11-20/11: Tế xác

Nhiều sự việc kinh hoàng đã liên tiếp xảy ra, Jessabelle sẽ làm thế nào để thoát khỏi sự săn đuổi của hồn ma khi cuộc sống của cô giờ đây gắn chặt với chiếc xe lăn?

Tên phim

Giờ chiếu

Ngày

Thể loại

Đống Đa

Trò chơi gọi hồn

* Phòng 1: 16h00, 18h00
* Phòng 2: 11h30
14/11-20/11 Kinh dị

Hương Ga

9h30, 11h30, 13h30, 19h30, 21h30 14/11-20/11 Hành động

Tế xác

9h40, 11h40, 13h40, 15h40, 17h40, 19h40, 21h40 14/11-20/11 Kinh dị

Không nói được

9h50, 13h30, 15h20, 17h20, 19h20, 21h20 14/11-20/11 Tình cảm, Hài

Biệt đội Big Hero

9h40, 12h00, 14h20, 21h20 14/11-20/11 Hoạt hình

Biệt đội Big Hero (3D)

16h40, 19h10 14/11-20/11 Hoạt hình

Bẫy ngầm

9h50, 11h50, 13h50, 15h50, 17h50, 19h40, 21h30 14/11-20/11 Hành động
Galaxy Nguyễn Du

Biệt đội Big Hero

11h15, 17h20, 21h25 14/11-20/11 Hoạt hình

Biệt đội Big Hero (Lồng tiếng)

09h15, 15h20 14/11-20/11 Hoạt hình

Biệt đội Big Hero (3D - Lồng tiếng)

13h20, 19h25 14/11-20/11 Hoạt hình

Hương Ga

10h55, 14h30, 16h15, 19h50, 21h35 14/11-20/11 Hành động

Hố đen tử thần

14h15, 20h45 14/11-20/11 Kinh dị

Galaxy Nguyễn Trãi

Biệt đội Big Hero

11h25, 15h25, 21h25 14/11-20/11 Hoạt hình

Biệt đội Big Hero (Lồng tiếng)

09h25, 17h25, 19h25 14/11-20/11 Hoạt hình

Biệt đội Big Hero (3D - Lồng tiếng)

13h25 14/11-20/11 Hoạt hình

Hương Ga

11h05, 14h30, 16h15, 19h50 14/11-20/11 Hành động

Hố đen tử thần

14h20, 20h45 14/11-20/11 Kinh dị

Không nói được

10h50 14/11-20/11 Tình cảm, Hài

Galaxy Tân Bình

Biệt đội Big Hero (Lồng tiếng)

09h20, 13h00, 15h00, 16h00, 17h00, 18h00, 21h00 14/11-20/11 Hoạt hình

Biệt đội Big Hero (3D - Lồng tiếng)

10h45, 19h00, 20h00 14/11-20/11 Hoạt hình

Hương Ga

10h30, 11h50, 12h45, 14h30, 16h15, 18h40, 19h45, 21h30 14/11-20/11 Hành động

Hố đen tử thần

13h35, 20h30 14/11-20/11 Kinh dị

Không nói được

13h45 14/11-20/11 Tình cảm, Hài

Trò chơi gọi hồn

10h00, 17h30 14/11-20/11 Kinh dị

Chú ý: Lịch chiếu có thể thay đổi mà không cần báo trước

Theo Saigonmedia/Galaxy
rung trung
Tính ngày rụng trứng chính xác
du sinh
Tính ngày dự sinh chính xác
Tin bài cùng sự kiện Lịch chiếu phim Galaxy
Array