Lịch chiếu phim rạp tại TP.HCM từ 15/8-21/8: Biệt đội đánh thuê 3

Ngày 15/08/2014 00:06 AM (GMT+7)

Stonebank, người đồng sáng lập ra Expendables ngày nào nay trở thành một tên trùm buôn vũ khí tàn bạo, là kẻ thù không đội trời chung của Expendables. Barney, Christmas cùng những thành viên còn lại của Biệt đội hành động sẽ có một cuộc đối đầu nảy lửa…

Tên phim

Giờ chiếu

Ngày

Thể loại

Đống Đa

Biệt đội đánh thuê 3 Phòng 1: 9h50, 12h20
Phòng 2: 20h40
15/8-21/8 Hành động
Cuồng phong thịnh nộ 10h00, 12h20, 14h30, 16h30, 18h40 15/8-21/8 Hành động
Ninja rùa 9h50, 12h10, 21h20 15/8-21/8 Hành động, Hài
Ninja rùa (3D) 14h30, 16h50, 19h10 15/8-21/8 Hành động, Hài
Đoạt hồn 9h40, 12h00, 14h20, 16h40, 19h00, 21h20 15/8-21/8 Kinh dị
Lucy 15h00, 17h00, 19h00, 21h10 15/8-21/8 Hành động
Mất xác 9h30, 11h30, 13h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21h30 15/8-21/8 Ly kỳ
Galaxy Nguyễn Du
Biệt đội đánh thuê 3 09h15, 11h35, 15h10, 21h30 15/8-21/8 Hành động
Cuồng phong thịnh nộ 10h45, 14h05, 18h05, 19h50 15/8-21/8 Hành động
Ninja rùa 09h10, 13h10, 16h10, 17h30, 21h20 15/8-21/8 Hành động, Hài
Ninja rùa (3D) 13h20, 19h25 15/8-21/8 Hành động, Hài
Lucy 09h30, 12h50, 16h20, 18h10, 19h50, 21h25 15/8-21/8 Hành động
Vệ binh giải ngân hà 13h40 15/8-21/8 Hành động

Galaxy Nguyễn Trãi

Biệt đội đánh thuê 3 09h00, 14h40, 17h00, 19h05, 21h15 15/8-21/8 Hành động
Cuồng phong thịnh nộ 16h15, 18h00, 19h45, 22h00 15/8-21/8 Hành động
Ninja rùa 09h25, 13h00, 14h55, 19h20, 21h25 15/8-21/8 Hành động, Hài
Ninja rùa (3D) 11h20 15/8-21/8 Hành động, Hài
Lucy 09h00, 10h40, 13h15, 18h15, 21h40 15/8-21/8 Hành động
Vệ binh giải ngân hà 12h25, 16h50 15/8-21/8 Hành động

Galaxy Tân Bình

Biệt đội đánh thuê 3 10h15, 12h30, 14h45, 17h00, 19h15, 21h30 15/8-21/8 Hành động
Cuồng phong thịnh nộ 12h00, 21h15 15/8-21/8 Hành động
Ninja rùa 15h45, 17h45, 21h45 15/8-21/8 Hành động, Hài
Ninja rùa (3D) 10h00, 13h45, 19h45 15/8-21/8 Hành động, Hài
Lucy 09h45, 11h30, 13h15, 15h00, 16h45, 18h30, 20h15, 22h00 15/8-21/8 Hành động
Mất xác 17h30 15/8-21/8 Ly kỳ

Chú ý: Lịch chiếu có thể thay đổi mà không cần báo trước

(Khampha.vn)
Tin bài cùng sự kiện Lịch chiếu phim Galaxy
Array