Lịch chiếu phim rạp tại TP.HCM từ 17/7-23/7: Trùng quỷ

Ngày 17/07/2015 00:01 AM (GMT+7)

Trùng quỷ kể về một nhóm sinh viên mới tốt nghiệp đã quyết định thực hiện một chuyến thực địa để nghiên cứu về hậu quả của sự biến đổi khí hậu đối với loài cá kình cư trú tại vùng biển Bering

Tên phim

Giờ chiếu

Ngày

Thể loại

Đống Đa

Quỷ quyệt 3

10h00 ; 14h20 17/7-23/7 Kinh dị
Trùng quỷ 9h30 ; 11h30 ; 13h30 ; 20h00 ; 21h40 17/7-23/7 Kinh dị

Khuấy đảo Hollywood

12h10 ; 16h30 ; 18h40 17/7-23/7 Hài
Ngôi trường ma quái 9h40 ; 12h00 ; 19h00 ; 21h10 17/7-23/7 Kinh dị
Truy lùng quái yêu (3D) 13h30 ; 15h50 17/7-23/7 Hành động
Truy lùng quái yêu * Phòng 1: 20h40
* Phòng 2: 9h50 ; 12h10 ; 14h30 ; 16h50 ; 19h10 ; 21h30
* Phòng 4: 17h50
17/7-23/7 Hành động

Minions

* Phòng 3: 14h40 ; 16h40
* Phòng 5: 9h50 ; 11h40 ; 19h40 ; 21h30
17/7-23/7 Hoạt hình

Minions (3D)

18h00 17/7-23/7 Hoạt hình

Khuấy đảo Hollywood

12h10 ; 16h30 ; 18h40 17/7-23/7 Hài
Lật mặt 10h40 ; 12h40 ; 14h40 ; 16h40 ; 18h40 ; 20h40 17/7-23/7 Hài
Galaxy Nguyễn Du

Minions

09h45, 11h30, 12h35, 15h00, 16h45, 21h20 17/7-23/7 Hoạt hình

Minions (Lồng tiếng)

09h05, 09h45, 10h50, 14h20, 15h00, 16h05, 17h50, 18h30, 20h15 17/7-23/7 Hoạt hình

Minions (3D - Lồng tiếng)

09h05, 13h15, 19h35 17/7-23/7 Hoạt hình
Ted 2 10h35, 14h15, 17h55, 21h35 17/7-23/7 Hài
Trùng quỷ 09h00, 12h40, 16h20, 20h00, 22h00 17/7-23/7 Hành động

Galaxy Nguyễn Trãi

Minions

09h45, 10h50, 12h35, 15h00, 16h45, 17h50, 21h20 17/7-23/7 Hoạt hình

Minions (Lồng tiếng)

09h05, 11h30, 14h20, 16h05 18h30, 19h35 17/7-23/7 Hoạt hình

Minions (3D - Lồng tiếng)

13h15, 20h15 17/7-23/7 Hoạt hình
Ted 2 10h35, 14h15, 21h35 17/7-23/7
Trùng quỷ 09h00, 12h40, 16h20, 20h00, 22h00 17/7-23/7 Kinh dị

Galaxy Tân Bình

Minions

09h45, 10h15, 11h20, 12h00, 13h10, 13h45, 15h00, 15h30 16h50, 17h15, 18h15, 19h00 20h20, 20h45, 21h15, 21h40 17/7-23/7 Hoạt hình

Minions (Lồng tiếng)

09h00, 10h45, 12h30, 14h15, 16h00, 17h45, 18h40, 19h30 17/7-23/7 Hoạt hình

Minions (3D - Lồng tiếng)

19h00, 19h30, 20h45 17/7-23/7 Hoạt hình
Ted 2 09h15, 10h55, 16h15, 18h00, 21h30 17/7-23/7
Trùng quỷ 09h25, 12h55, 16h25, 20h00, 22h00 17/7-23/7 Kinh dị

Galaxy Quang Trung

Minions

10h00, 11h45, 13h30, 15h15, 17h00, 17h45 17/7-23/7 Hoạt hình

Minions (Lồng tiếng)

09h00, 09h30, 11h15, 12h30 13h00, 14h15, 14h45, 16h00 16h30, 18h15, 18h45, 20h25, 21h15, 21h45 17/7-23/7 Hoạt hình

Minions (3D - Lồng tiếng)

10h45, 19h00, 19h30, 20h00 17/7-23/7 Hoạt hình

Kẻ hủy diệt: Thời đại Genisys

10h50, 13h45, 21h00 17/7-23/7 Hành động
Trùng quỷ 11h00, 12h35, 14h10, 15h45, 17h30, 22h05 17/7-23/7 Kinh dị

Khuấy đảo Hollywood

09h00, 13h05, 15h10, 19h15 17/7-23/7 Hài

Thế giới khủng long

09h15, 12h15, 16h45, 19h45 17/7-23/7 Hành động
Ted 2 10h15, 14h30, 19h00, 21h20 17/7-23/7

Chú ý: Lịch chiếu có thể thay đổi mà không cần báo trước

(Theo Saigonmedia/Galaxy)
Tin bài cùng sự kiện Lịch chiếu phim Galaxy