Lịch chiếu phim rạp tại TP.HCM từ 22/5-28/5: Quý bà điệp viên

Ngày 22/05/2015 00:01 AM (GMT+7)

Susan Cooper-Nữ nhân viên phân tích của CIA không đẹp, không giỏi tiếp xúc với đàn ông và suốt ngày gắn bó với ...công việc bàn giấy nhưng lại là một người hùng thầm lặng đằng sau những chiến dịch nguy hiểm. Nhưng mọi việc nhanh chóng thay đổi khi cô buộc phải xâm nhập vào một đường dây mua bán vũ k

Tên phim

Giờ chiếu

Ngày

Thể loại

Đống Đa

Hồn ma thức tỉnh * Phòng 1: 12h20 ; 14h20 ; 19h00
* Phòng 2: 9h50 ; 21h30
22/5-28/5 Kinh dị

Max điên

10h00 ; 16h30 ; 21h00 22/5-28/5 Hành động
Quý bà điệp viên 9h50 ; 12h40 ; 15h20 ; 18h10 ; 20h50 22/5-28/5 Hành động, Hài
Lật mặt * Phòng 2: 18h10
* Phòng 4: 9h30 ; 11h30 ; 13h30 ; 15h30 ; 17:30 ; 19h30 ; 21h30
* Phòng 6: 10h40 ; 12h40 ; 14h40 ; 16h40 ; 18h40 ; 20h40
22/5-28/5 Hài
Bộ ba rắc rối 9h40 ; 11h40 ; 13h40 ; 15h40 ; 17h40 ; 19h40 ; 21h40 22/5-28/5 Hài

Ngủ với hồn ma

11h50 ; 13h50 ; 15h50 ; 19h40 22/5-28/5 Kinh dị
Galaxy Nguyễn Du

Max điên

09h00, 13h00, 17h05, 19h20, 21h35 22/5-28/5 Hành động
Thế giới bí ẩn 11h00, 15h00, 17h20, 19h35, 21h50 22/5-28/5 Hành động
Bộ ba rắc rối 11h15, 15h15 22/5-28/5 Hài
Lật mặt 09h00, 10h45, 12h30, 13h30, 14h15, 16h00, 17h45, 19h45 21h30 22/5-28/5 Hài

Galaxy Nguyễn Trãi

Max điên

09h00, 13h00, 17h05, 19h20 21h30 22/5-28/5 Hành động
Thế giới bí ẩn 08h50, 11h05, 15h05, 17h20, 19h35, 21h50 22/5-28/5 Hành động
Lật mặt 09h00, 10h45, 12h30, 13h30, 14h15, 16h00, 17h45, 19h45, 21h35 22/5-28/5 Hài
Bộ ba rắc rối 11h15, 15h15 22/5-28/5 Hài

Galaxy Tân Bình

Max điên

10h00, 11h45, 14h00, 15h45, 17h15, 19h00, 20h30, 21h30 22/5-28/5 Hành động
Bộ ba rắc rối 11h15, 13h00, 15h30, 18h30 22/5-28/5 Hài
Lật mặt 09h15, 10h15, 12h00, 13h45, 14h45, 16h30, 18h00, 19h45, 20h15, 22h00 22/5-28/5 Hài
Thế giới bí ẩn 09h00, 11h00,12h15, 13h20 14h30, 16h45, 18h15, 19h30, 21h45 22/5-28/5 Hành động
Quý bà điệp viên 09h30, 16h15, 21h15 22/5-28/5 Hành động, Hài

Chú ý: Lịch chiếu có thể thay đổi mà không cần báo trước

Theo Saigonmedia/Galaxy
Tin bài cùng sự kiện Lịch chiếu phim Galaxy