Lịch chiếu phim rạp tại TP.HCM từ 25/9-1/10: Khách sạn huyền bí

Ngày 25/09/2015 00:01 AM (GMT+7)

Vlad sẽ làm gì nếu phát hiện ra chắt của mình không phải ma cà rồng thuần chủng, còn khách sạn huyền bí bây giờ mở cửa cho cả con người?

Tên phim

Giờ chiếu

Ngày

Thể loại

Đống Đa

Giải mã mê cung: Thử nghiệm đất cháy

* Phòng 3: 9h40 ; 14h00 ; 16h30 ; 19h00
* Phòng 4: 21h10
25/9-1/10 Hành động

Khách sạn huyền bí

10h00 ; 11h50 ; 13h50 ; 19h40 ; 21h30 25/9-1/10 Hoạt hình

Khách sạn huyền bí

(3D)
15h50 ; 17h50 25/9-1/10 Hoạt hình

Thích khách nhiếp ấn nương

* Phòng 2: 21h40
* Phòng 4: 11h20 ; 17h10
25/9-1/10 Hành động
Trùm cò * Phòng 1: 21h20
* Phòng 2:
10h10 ; 12h10 ; 14h10 ; 16h00 ; 18h00 ; 19h50
* Phòng 4: 13h20 ; 15h10 ; 19h10
25/9-1/10 Hành động
Lật mặt 10h40 ; 12h40 ; 14h40 ; 16h40 ; 18h40 ; 20h40 25/9-1/10 Hài, Hành động
49 ngày 9h50 ; 11h40 ; 13h40 ; 15h40 ; 17h40 ; 19h30 25/9-1/10 Hài, Tình cảm
Xi nê ma * Phòng 3: 12h10 ; 21h30
* Phòng 4: 9h40
25/9-1/10 Kinh dị
Galaxy Nguyễn Du

Giải mã mê cung: Thử nghiệm đất cháy

12h30, 14h55, 19h10 25/9-1/10 Hành động

Khách sạn huyền bí

11h20, 16h25, 18h05, 21h35 25/9-1/10 Hoạt hình

Khách sạn huyền bí

(3D - Lồng tiếng)
15h30, 19h25 25/9-1/10 Hoạt hình

Khách sạn huyền bí

(Lồng tiếng)
08h55, 12h00, 13h00, 14h40, 19h50 25/9-1/10 Hoạt hình
Trùm cỏ 10h40, 13h40, 17h20, 21h10 25/9-1/10 Hành động, Hài

Everest

09h40, 17h10 25/9-1/10 Phiêu lưu

Galaxy Nguyễn Trãi

Everest

09h40, 17h10 25/9-1/10 Phiêu lưu

Khách sạn huyền bí

11h25, 16h25, 18h10, 21h35 25/9-1/10 Hoạt hình

Khách sạn huyền bí

(3D - Lồng tiếng)
15h25, 19h25 25/9-1/10 Hoạt hình

Khách sạn huyền bí

(Lồng tiếng)
08h50, 09h45, 11h55, 13h05, 14h45, 19h55 25/9-1/10 Hoạt hình

Giải mã mê cung: Thử nghiệm đất cháy

10h35, 13h00, 19h10 25/9-1/10 Hành động
Trùm cỏ 13h40, 15h30, 17h20, 21h15 25/9-1/10 Hành động, Hài

Galaxy Tân Bình

Everest

11h00, 14h00 25/9-1/10 Phiêu lưu

Khách sạn huyền bí

(3D - Lồng tiếng)
10h45, 12h30, 14h15 25/9-1/10 Hoạt hình

Khách sạn huyền bí

(Lồng tiếng)
09h00, 09h40, 11h25, 13h10, 14h55, 16h00, 16h40, 17h45 18h25, 19h30, 20h45, 21h15 25/9-1/10 Hoạt hình

Giải mã mê cung: Thử nghiệm đất cháy

09h10, 11h35, 13h15, 15h35, 18h00, 21h30 25/9-1/10 Hành động
49 ngày 09h15, 16h15, 20h20, 21h50 25/9-1/10 Hài, Tình cảm
Trùm cỏ 10h15, 12h00, 13h45, 15h30, 17h15, 18h00, 19h45, 22h00 25/9-1/10 Hành động, Hài

Chú ý: Lịch chiếu có thể thay đổi mà không cần báo trước

(Theo Saigonmedia/Galaxy)
Tin bài cùng sự kiện Lịch chiếu phim Galaxy